Dịch vụ bay quét 2D, 3D công trình kiến trúc – Dự án Fansipan Sapa

Dịch vụ bay quét 2D, 3D công trình kiến trúc bằng Flycam phục vụ công tác Scan 3D hiện trạng, thu thập dữ liệu và trùng tu công trình. Ngoài ra, Bay quét 3D có thể áp dụng nó trong việc phát triển các tòa nhà cao tầng, khảo sát địa hình, chỉ dẫn giao thông hoặc đo đạc, khảo sát, tính toán tượng đồng, …