Điện và năng lượng

Cải thiện quy hoạch xây dựng đường năng lượng

Kiểm tra đánh giá
các tuyến dây điện

Kiểm tra đánh giá
các tuyến dây điện

 • Scan 3d chi tiết chính xác từng dây diện và cột điện xác định vị trí chính xác của hệ thống dây điện
 • Đối với tuyến dây sắp xây dựng, kiểm tra tuyến đường dây, chều câo và vị trí địa vật mà tuyến dây sẽ đị qua góp phần tối ưu quá trình thiết kế đường dây và quá trình đền bù giải phóng mặt băng
 • Đối với tuyến dây đã có sẵn: kiểm tra hiện trạng để xác định hiện trạng các lỗi của cột điện cũng như đường dây, kiểm tra độ võng, đường dây, khảo sát hành lang an toàn lưới điện, xác định chiều cao nhà cửa cây cối địa vật xung quanh đường dây, xác định các vật thể bị vướng vào đường đây
 • Sử dụng camera nhiệt để khảo sát nhiệt độ các vị trí nóng bất thường trên đường dây

Kiểm tra hiện trạng và nhiệt độ
của tấm pin mặt trời

Kiểm tra hiện trạng và nhiệt độ
của tấm pin mặt trời

 • Quét toàn bộ bề mặt tấm pin mặt trời, từ đó thu thập dữ liệu về nhiệt độ của các khu vực trên bề mặt.
 • Phát hiện và định vị các tấm pin mặt trời, dựa trên sự khác biệt về nhiệt độ giữa các vật thể trên bề mặt.
 • Xác định trạng thái và đánh giá chất lượng của các tấm pin mặt trời được phát hiện
 • Đánh giá hiệu suất của tấm pin mặt trời, kiểm tra các vùng hoạt động và không hoạt động

Khảo sát xây dựng tuyến điện gió

Khảo sát xây dựng tuyến điện gió

 • Liệt kê nhà và cây trong khu vực xây dựng điện gió – Thống kê địa hình địa vật để lên kế hoạch thiết kế điện gió
 • Đánh giá địa hình và tạo mô hình 3D của khu vực khảo sát lên kế hoạch thiết kế dự án điện gió
 • Phát hiện các vật cản và đánh giá tiềm năng của chúng, thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu tác động của chúng.

Thông qua các giải pháp, công nghệ và dịch vụ truyền thông tối ưu, Viet-Flycam mong muốn tạo ra những sản phẩm chất lượng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra toàn thế giới.

subscribe

Copyright ©2023 Vietflycam by I&I Hitech. All Rights Reserved.

call
zalo
zalo
FB