Lâm nghiệp và Nông nghiệp

  • Ứng dụng phương pháp Scan 3D trong đánh giá hiện trạng rừng có thể giúp thu thập thông tin về độ cao, độ dày và đặc điểm của cây trồng một cách chính xác và nhanh chóng. Việc này sẽ giúp tạo ra mô hình 3D của khu rừng và cho phép các chuyên gia đánh giá chính xác diện tích, mật độ rừng, loại cây trồng, tình trạng sức khỏe và tầng rừng.
  • Thông tin thu thập được từ Scan 3D cũng có thể được sử dụng để đánh giá khả năng tái sinh của rừng sau khi thu hoạch hoặc cháy rừng. Ngoài ra, việc thu thập thông tin từ Scan 3D cũng giúp các chuyên gia đánh giá tác động của các yếu tố bên ngoài như thay đổi khí hậu, sự xâm nhập của loài người, hoạt động đô thị và các hoạt động khai thác rừng.

Kiểm tra diện tích và hiện trạng rừng

Thống kê, xác định loại và đặc điểm cây

Kiểm tra sâu bệnh

Thông qua các giải pháp, công nghệ và dịch vụ truyền thông tối ưu, Viet-Flycam mong muốn tạo ra những sản phẩm chất lượng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra toàn thế giới.

subscribe

Copyright ©2023 by I&I Hitech. All Rights Reserved.

call
zalo
zalo
FB